1. Üldsätted

1.1  Käesolevad Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu e-poe müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ostmisel internetiaadressilt www.etky.ee (edaspidi: e-pood).

1.2  Toodete müüja on Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (edaspidi müüja), aadress Koogimäe tee 4, Keava, Kehtna vald, Raplamaa, 79005, registrikood 10064515, telefon 4890681, e-posti aadress info@etky.ee.

1.3  Tingimustega reguleeritakse õigussuheteid, mis tekivad müüja ja e-poest toodete ostja (edaspidi: klient) vahel. Käesolevatele tingimustele lisaks reguleerivad e-poes toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.4  Müüjal on õigus ühepoolselt muuta e-poe kasutustingimusi ja hindu. Müüja annab muudatustest teada internetiaadressil www.etky.ee. Kui klient esitas tellimuse enne muudatuste jõustumist, rakendatakse tehingule tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.5 E-poe klienditeeninduse kontaktandmed on: telefon 4890688, e-post tellimused@etky.ee. Klienditeenindus töötab tööpäevadel kell 8-16.30. Riiklikel pühadel on klienditeenindus suletud.

  1. Tellimuse esitamine

2.1   Kõik e-poe toodete hinnad on esitatud eurodes ja ei sisalda käibemaksu. E-poes müüdavad tooted on olemas müüja laos. Müüja ei garanteeri toodete saadavust, kuna toodete müük toimub lisaks e-poele ka telefoni teel. Kui tellitud toode on laost otsas, teavitab müüja klienti sellest esimesel võimalusel.

2.2  Klient valib e-poest välja soovitud tooted ja lisab ostukorvi. Klient kontrollib ostukorvi õigsust enne tellimuse kinnitamist.

2.3 Klient sisestab nõutud andmed, valib sobiva kohaletoimetamise viisi (punkt 4) ja nõustub kasutustingimustega.

2.4 Klient tasub tellimuse eest maksekeskuses või valib arvega tasumise. Kui klient valib pangalingiga tasumise, tuleb peale tasumist vajutada „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.5  Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

2.6 Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse ettemaks 7 päeva jooksul.

  1. Makseviisid

3.1  Klient tasub tellimuse eest e-poes näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi pangateenuste paketile või krediitkaardi väljastaja hinnakirjale. E-poes on kasutusel järgmised makseviisid: Eesti pangalingid – Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank; Visa/Mastercard kaardimaksed.

3.2  Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.3 Tasumine toimub väljaspool e-poodi Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardi andmetele.

3.4  Maksmine toimub eurodes.

  1. Kauba kättesaamine

4.1  Tellimused toimetatakse kliendile müüja poolt korraldatud kaubaveoga vastavalt internetiaadressil www.etky.eetoodud piirkondade teenindamise graafikule.

4.2 Tellimuse kohaletoimetamine on kliendile tasuta.

4.3 Klient peab tagama tellimuses valitud ajal ja piirkonnas tellimuse vastuvõtmise.

4.4 Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele Kui toodete kontrollimise ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud tooteid tagastatakse mittetellitud tooted kullerile ning tehakse selle kohta märge arve-saatelehele, mis jääb kullerile.

  1. Tellimuse tagastamine ja ümbervahetamine

5.1  Erakliendil on õigus tellimusest 14 kalendripäeva jooksul põhjust avaldamata taganeda ning tellitud toode või tooted ümber vahetada või tagastada.

5.2  Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 4 sügavkülmutatud veisespermale 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

5.3  Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

  1. Kliendi isikuandmete töötlemine

6.1  Klient annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda oma isikuandmeid (Ees- ja perekonnanimi, telefoni number, e-posti aadress). Müüja töötleb kliendi poolt e-poodi sisestatud andmeid vastavalt müüja privaatsustingimustele.

6.2  Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, väljaarvatud maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed makseteenust osutavale Maksekeskus AS-ile.

6.3  Müüja säilitab kliendi kohta ostude sooritamise käigus kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

6.4  Müüja võib kasutada kliendi isikuandmeid otsepostituseks üksnes juhul, kui klient on selle jaoks andnud oma nõusoleku.

  1. Pretensioonide esitamine ja vastutus

7.1  Müüja vastutab ostetud tootel ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates toote kliendile üleandmisest. Tarbijale toote müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

7.2  Pretensiooni saab esitada e-posti teel aadressile tellimused@etky.ee. Pretensioonis tuleb märkida kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ning lisada ostu tõendav dokument.

7.3  Müüja ei vastuta tellitud toote mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

7.4  Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

7.5 Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (Endla 10a, 10122 Tallinn, www.ttja.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10A, 10122 Tallinn, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.